fbpx

Vraag en antwoord

Waar kan ik terecht?

U kunt zichzelf bij een arts melden voor een microbioombehandeling. Wat ons betreft is dat bij voorkeur uw eigen arts. Deze arts kent u, en dat helpt bij het samenstellen van het persoonlijke mengsel.

Ook kunnen wij een arts voor u zoeken. U kunt op de website alvast rondkijken op de lijst met artsen die ervaring hebben met persoonlijke microbioom-therapie en die nieuwe clienten accepteren.

Mijn arts raadt microbioomtherapie af

Voor de werking van probiotica is nog weinig bewijs in de vorm die we kennen van medicijnen zoals antibiotica. Een bacterie is namelijk geen dode materie zoals een medicijn, maar een levend organisme dat reageert afhankelijk van zijn omgeving – en die verschilt van mens tot mens. Daarom werkt het gebruikelijke medicijnonderzoek in veel gevallen niet goed bij microbioom therapie.

Onderzoek naar individuele effecten en individuele therapieën is ingewikkeld en nog niet erg gangbaar. Probiotica zijn bovendien relatief nieuw in het medische werkveld in Nederland. In andere landen is men al veel verder. Omdat het Microbiome Center internationaal georiënteerd is, profiteren wij van die wereldwijde ontwikkeling. Van talloze bacteriesoorten wordt steeds beter bekend welke functies ze hebben en in welke omstandigheden ze kunnen leiden tot een therapeutisch effect.

Dat is de reden dat het Microbiome Center werkt met behandeling op maat, dus per individu verschillend. Ook de meting en het bewijs of de persoonlijke therapie werkt, vindt per individu plaats. Dàt is het soort bewijs dat uiteindelijk het meest relevant voor u als individu. De artsen die dat principe toepassen, hebben zich aangesloten bij het Microbiome Center en zijn in staat om u op maat te onderzoeken en behandelen.

Is dit beter dan de probiotica die ik al gebruik?

Elke bacteriestam heeft bepaalde eigenschappen waarmee deze ingezet kan worden bij het behandelen van gezondheidsproblemen. Wat er werkt, verschilt van mens tot mens want ieder heeft een unieke darmflora. Probiotica moeten dus passen bij uw individuele klachtenpatroon en bij de individuele flora in uw darmen. De kans dat de bacteriën die u nú nodig heeft, precies in een standaard commercieel product voorkomen is daarom niet groot.

Het is bovendien goed om te beseffen dat de term ‘probiotica’ net zo breed is als ‘medicijnen’. Als u één medicijn tegen hoofdpijn heeft geprobeerd en dat werkt niet, zult u niet snel zeggen dat medicijnen nooit werken. Een ander medicijn werkt misschien wel heel goed. Op dezelfde manier kan een ander probioticum een ander effect hebben.

Of er in uw geval effect te bereiken valt, kunt u daarom het beste inschatten met uw arts. Het laten doen van een microbioomanalyse is dan een verstandige stap, want dan weet u wat uw lichaam nodig heeft.

Wat is MyOwnBlend en wat zit daarin?

MyOwnBlend is de microbioom-medicatie die de apotheker voor u bereidt op recept van uw arts.

In MyOwnBlend worden vele bacteriesoorten verwerkt, en altijd is dat een selectie van de soorten die het meest effectief zijn, vooral ook in combinatie met elkaar. Daarbij worden wereldwijd de beste soorten gebruikt. Diverse daarvan zijn in Nederland niet in winkel of webshop verkrijgbaar. Daarnaast kan MyOwnBlend ook andere werkzame stoffen bevatten die meestal niet of alleen in lage dosis aanwezig zijn in standaard probiotica producten. Dit alles is mogelijk door de controle van arts en apotheker. En daarbij werken we continu aan verbetering en uitbreiding van het assortiment.

MyOwnBlend verschilt dus van gangbare producten omdat het voor u op maat is samengesteld, omdat het altijd ’s werelds beste soorten bevat, omdat de dosering hoger is dan de meeste standaardproducten, en omdat het het de hand is bereid door de apotheker.

Waarom bestaat MyOwnBlend uit poeder en niet uit capsules?

De bacteriën in MyOwnBlend zijn gevriesdroogd bij min 180 graden Celsius. Zo zijn zij goed bewaarbaar. Om in het lichaam effect te kunnen hebben, moeten zij eerst hun vocht weer terugkrijgen. Het beste gaat dat met puur water. Een bacterie komt weer tot leven nadat hij zich heeft volgezogen met water, vooral als u hem na het oplossen een kwartier hebt laten staan. Dan is een bacterie ook het best bestand tegen de uitdagingen die het tegenkomt in uw maagdarmkanaal (maagzuur, pancreasenzymen, galzuur, andere micro-organismen, etc).

Bij gebruik van capsules komen bacteriën in gevriesdroogde en inactieve toestand in uw maagdarmkanaal terecht. Daar hebben ze geen schoon water om zich vol te zuigen en weer tot leven te komen, maar moeten ze het doen met maagzuur of darmsappen en veel bacteriën overleven dat niet. Dat geldt ook voor maagresistente capsules (enteric gecoate capsules) die openen in de dunne darm. Ook daar hebben de gevriesdroogde bacteriën geen puur water tot hun beschikking, maar darmsappen waarin allerlei agressieve stoffen zitten (zoals pancreasenzymen of galzuren). Ook zijn ze gedurende het kwartier dat ze ‘ontwaken’, kwetsbaar voor andere micro-organismen die in de dunne darm leven.

Om deze redenen wordt MyOwnBlend in poedervorm geleverd, zodat u het poeder met daarin de bacteriën eerst in een glas water rustig de tijd kunt geven om te ‘drinken’ en weer actief te worden. Van de meeste stammen die in MyOwnBlend worden gebruikt, laat onderzoek zien dat ze bij deze manier van gebruik een uitstekende maag-darmoverleving hebben.

De drogist en supplementenwebsite verkopen dezelfde probiotica !

Een potje standaard probiotica kan vrijwel nooit kwaad. Maar het is de vraag of het u van uw klachten af helpt. Want bacteriën met dezelfde soortnaam kunnen in de darm totaal verschillende effecten hebben. Als voorbeeld, een L. plantarum WCFS1 en de L. plantarum KLH1 zijn beiden dezelfde bacteriesoort, maar verschillende stammen en ze produceren heel verschillende stoffen. Als uw arts voor uw behandeling kiest voor een bepaalde L. plantarum stam, dan is het effect van die specifieke stam onderzocht op uw aandoeningen en u kunt er niet vanuit gaan dat elke andere L. plantarum stam hetzelfde effect zal hebben.

Overigens bevat MyOwnBlend vaak ook bijzondere soorten die niet in winkel of webshop verkrijgbaar zijn.

Welke doseringen worden er gebruikt?

Omdat in het menselijk lichaam honderden miljarden bacteriën leven, geeft een probioticum met miljoenen bacteriën meestal niet veel effect. In MyOwnBlend worden daarom doseringen toegepast die variëren van 25-50 miljard per dag. Het is daarbij van belang dat er balans is tussen de verschillende soorten. Uw arts houdt daar rekening mee. Dat is een van de redenen waarom wij verwachten dat een persoonlijk op maat gemaakte bereiding in de toekomst normaal zal worden.

Kan ik een andere analyse gebruiken?

Als de analyse bij een kwalitatief goed laboratorium is uitgevoerd, is het goed mogelijk dat dat voldoende inzicht biedt voor het starten van een persoonlijke behandeling. Het kan ook zijn dat er onvoldoende analyses zijn uitgevoerd, of dat de uitslag onvoldoende bruikbaar is. Dat kunt u het beste laten beoordelen door de arts met wie u de behandeling begint.

Hoe lang duurt een behandeling?

Meestal wordt voor 2 maanden MyOwnBlend voorgeschreven. De meeste mensen ondervinden dan een langdurig effect. Het helpt als dit gepaard gaat met de juiste voeding en leefstijl, want uw voeding is tevens de voeding voor uw bacteriën. Vaak merken mensen al naar 1 of 2 weken verbetering, soms komt dat effect langzamer of later op gang. Als het lukt om een bijpassende leefstijl aan te houden, is meestal geen herhaalrecept nodig. Overleg dit vooral ook met uw arts.

Wat doe ik, als ik méér klachten krijg?

Als er gestart wordt met het gebruik van probiotica en/of prebiotica kan het zijn dat er een toename is van uw buikklachten. Dat betekent dat er belangrijke veranderingen gaande zijn in uw microbioom. Het kan gaan om een opgeblazen gevoel, winderigheid en soms wat lichte buikkrampen. Deze klachten verdwijnen meestal binnen een paar dagen.

Er is vrijwel nooit reden tot ongerustheid, want bijwerkingen van probiotica zijn er vrijwel niet. Mochten uw extra klachten niet snel genoeg verdwijnen naar uw zin, overleg dan even met uw arts. Het kan raadzaam zijn om de dosering wat langzamer op te bouwen, maar er kan ook reden zijn om de dosering juist te verhogen.

Is MyOwnBlend goedkoper voor een langere periode?

MyOwnBlend wordt magistraal bereid. Dat betekent dat elk recept afzonderlijk bereid wordt en er geen voorraad gemaakt wordt. Het loont de moeite om een recept voor een langere periode te nemen, want een recept voor twee maanden kost per dag minder dan een recept voor één maand.

Bij een nieuw of vervolgrecept zijn de productiekosten weer hetzelfde als bij het eerste recept, dus de prijs van het product ook.

Wat zijn de kosten van een behandeling?

De kosten hangen uiteraard af van uw behandeling, want die is immers op maat gemaakt voor u als individu.

Om een indruk te geven: gemiddeld komen de kosten van een behandeling neer op circa € 250 voor de fecesanalyse en circa € 275 voor MyOwnBlend, de individuele receptuur. Indien u de behandeling van uw huisarts ontvangt of van een specialist waarnaar uw huisarts u heeft doorverwezen, dan zijn er daarnaast geen verdere consultkosten. Mogelijk zijn die er wel als u naar een vrij gevestigde arts gaat. Dit kunt u vooraf bij de arts navragen.

Ben ik goedkoper uit met losse standaardproducten?

De kosten van MyOwnBlend zijn €250 voor 2 maanden. Dat is een heel bedrag maar bij aankoop van losse producten komt u al snel op hetzelfde bedrag uit, of zelfs meer. Een gemiddelde pre- of probiotisch supplement kost immers al snel €40,- voor één maand en om in de buurt te komen van de krachtige dosering van een MyOwnBlend zijn al snel 3 à 4 verschillende producten nodig. Twee maanden gebruik van dergelijke losse producten kost dan al snel € 240 tot € 320.

Worden de kosten van het Microbiome Center vergoed?

Op dit moment nog meestal niet. Soms worden kosten (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering maar dat wisselt per zorgverzekeraar en per polis:

– alle grotere zorgverzekeraars voeren één of meer aanvullende polissen met ruimte voor vergoeding van “alternatieve geneeswijzen”
– de totaal per jaar beschikbare vergoeding neemt toe bij duurdere polissen
– vaak wordt een geregistreerde arts als vereiste genoemd
– medicijnen zijn in principe uitgesloten.
 
Dat betekent dat cliënten die de juiste aanvullende polis hebben en hun vergoedingenruimte niet hebben opgemaakt, waarschijnlijk kunnen rekenen op vergoeding van de kosten voor consult en voor fecesanalyse, en niet van medicijnkosten.
 
Als u meer zekerheid wilt, raden wij aan om het na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Houd uw polisnummer bij de hand, want de antwoorden op uw vragen worden bepaald door uw polis en door de vraag hoeveel dergelijke uitgaven u dit jaar al eerder heeft gedeclareerd.
 
Zorgkosten die niet worden vergoed en die zijn gemaakt op advies van een geregistreerde arts, kunt u overigens als “bijzondere ziektekosten” verrekenen met uw inkomstenbelasting. Vraag uw behandelend arts om een brief waarin dit aan u wordt bevestigd. Op deze brief kunt u uw verrekening baseren.
Kan ik een fecestransplantatie laten doen bij het Microbiome Center?

Feces transplantatie is een ingrijpende behandeling, die op dit moment in Nederland alleen wordt gedaan in de vorm van onderzoek bij heel ernstige ziektes. Het is nog lang geen standaard therapie. Het Microbiome Center doet geen feces transplantaties, wij zijn daar ook niet voor geëquipeerd. 

Hoe lang is MyOwnBlend houdbaar?

De houdbaarheid die de apotheker op de MyOwnBlend vermeldt is 4 maanden als minimum. In de praktijk zal de houdbaarheid langer zijn, en per bereiding verschillen. Belangrijk om te weten is dat het preparaat niet bederft na de houdbaarheidstermijn, maar dat slechts de probiotische werking afneemt. Dan merkt u dus minder effect. Of dat gebeurt en hoe snel, hangt af van uw ingrediënten én van uw omstandigheden. Sommige bacteriesoorten gaan namelijk veel langer mee, soms zelfs jaren. Ook prebiotica blijft veel langer goed. Verder maakt het veel uit of de pot de hele periode dicht is geweest, of elke dag twee keer geopend is. Een gesloten pot is veel langer houdbaar, want probiotische bacteriën zijn gevriesdroogd en reageren op het vocht uit de lucht.
Kortom, de aangegeven houdbaarheid gaat niet over bederf en de probiotische bacteriën zullen in een gesloten pot duidelijk langer effectief zijn dan de 4 maanden die vermeldt staat.

Andere vragen?

Als u over uw behandeling andere vragen heeft, die u niet bij uw arts kwijt kunt, stel ze dan aan het Microbiome Center via dit reactieformulier.

Bent u cliënt of arts?

11 + 8 =

Het sommetje is tegen internet robots.

StartersessieMeld u aan voor de Microbiome Center starterssessie

Bedankt voor uw aanmelding!

IntervisieMeld u aan voor de Microbiome Center Intervisie

Bedankt voor uw aanmelding!