Microbiome Center NL

Analyse en behandeling op maat 


Elk mensenlichaam herbergt miljoenen bacteriën. In een unieke samenstelling. Ieders gezondheid staat of valt ermee. Wie zijn eigen bacterieverzameling kent en kan bijsturen waar dat nodig is, heeft een belangrijke troef voor gezondheid in handen.

Het Microbiome Center is opgericht om artsen en hun cliënten te helpen. Helpen om de eigen, unieke bacteriehuishouding aan te vullen en te versterken met wat úw lichaam nodig heeft.

Voor clienten:

Een microbioombehandeling van het Microbiome Center vindt altijd plaats door een geregistreerde arts, binnen de regels van de reguliere geneeskunde, en kan bestaan uit:

  • Feces-analyse door een gecertificeerd laboratorium
  • Medicatie en voedingsadvies afgestemd op uw lichaam en uw situatie
  • Registratie van klachten en vooruitgang in een gemakkelijke app

 

Bent u medicus? De kennis waarmee wordt gewerkt, groeit snel. Daarom wordt samengewerkt met een internationaal kennisnetwerk van artsen, laboratoria, universiteiten en zorginstellingen die zich op dit gebied onderscheiden. 

Voor medici:

Het Microbiome Center is een netwerk-organisatie waarin al deze partijen samenwerken. Bent u geregistreerd arts, dan bent u welkom om deel te nemen in het netwerk:

  • Toegang tot een breed aanbod van inzetbare stammen, specifiek voor artsen 
  • Permanent kennisaanbod over microbioom ontwikkelingen
  • Microbioom-community van artsen en wetenschappers
  • Blockchain netwerk voor simpele registratie van behandelgegevens