fbpx

Algemene voorwaarden

Het Microbiome Center stelt arts en apotheker in staat tot het geven van gepersonaliseerde microbioom interventies aan hun cliënten. Het Microbiome Center draagt daartoe kennis en faciliteiten aan, en ondersteunt de kennisontwikkeling tussen de actieve professionals.

Bij het aanbieden van kennis en faciliteiten treedt het Microbiome Center op als facilitator tussen betrokken professionals. Het Microbiome Center mengt zich niet in de medische beslissingen van de arts of de farmaceutische rol van de apotheker.

Als facilitator van aangesloten professionals zorgt het Microbiome Center ook voor actieve kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen de professionals, door ervaringen te evalueren en te delen en door nieuwe wetenschappelijke inzichten van elders aan te dragen.

Bij het faciliteren van de gepersonaliseerde behandelingen door de professionals worden data gevraagd ten behoeve van met name de identificatie van de client, de medische gegevens die voor de behandeling van belang zijn, en de geselecteerde interventies.

Daarbij worden alleen die data gevraagd en opgeslagen die voor dat proces noodzakelijk zijn, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Door de faciliterende rol waarbij arts en apotheker in volledige vrijheid hun professionele beslissingen nemen, is het Microbiome Center niet verantwoordelijk voor de effecten van behandelingen, positief of negatief.

Het Microbiome Center spant zich in om wereldwijd de belangrijkste vakkennis over microbioom te verzamelen en aan professionals ter beschikking te stellen, maar daarin kan geen absolute volledigheid worden gegarandeerd. Het Microbiome Center kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel ontbreken van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten. 

De verzamelde data zijn en blijven eigendom van de betreffende gebruiker, waarbij de gebruiker zelf de regie voert over het gebruik van de data.

Het Microbiome Center bewerkt de data altijd in overeenstemming met het doel van behandelingen en conform de instemming die de betreffende gebruiker daarvoor heeft verleend.

Over de openbare website die u nu bezoekt, worden door middel van cookies bezoekersaantallen verzameld.

 

StartersessieMeld u aan voor de Microbiome Center starterssessie

Bedankt voor uw aanmelding!

IntervisieMeld u aan voor de Microbiome Center Intervisie

Bedankt voor uw aanmelding!