Microbiome Center NL

Analyse en behandeling op maat 

Waarom is uw microbioom belangrijk

Als u zich verdiept in uw gezondheid, komt u terecht bij erfelijke aanleg en genen: sommige voor- en nadelen heeft u gekregen van uw ouders. En u komt bij voeding en leefstijl: gezond eten en leven. En u komt bij medicatie en medische ingrepen die eventuele problemen kunnen aanpakken. Een rijk palet. Maar nog lang niet compleet. 

Er is steeds meer bewijs dat óók het microbioom, dat is ieders unieke bacteriehuishouding, in hoge mate de gezondheid meebepaalt. Een groeiende stroom onderzoeken legt relaties tussen microbioom, vitaliteit en gezondheidsklachten. Ieder mens draagt honderden soorten bacterien met zich mee, in een unieke samenstelling. Net zo uniek als een vingerafdruk, die ook voor elk mens verschillend is, is ook de bacteriesamenstelling voor iedereen verschillend.

Iedereen heeft weleens gehoord over bacteriën waar je ziek van wordt, maar de meeste bacteriën hebben we juist hard nodig. Ze helpen onze voeding om te zetten in bouwstoffen voor het onderhoud van botten en spieren, en in voedingsstoffen die zorgen voor onze energie. Ze zorgen voor een heel scala aan signaalstoffen die onze hersenen en zenuwen helpen in de aansturing van ons lichaam. En ze helpen om gevaarlijke bacteriën te bestrijden. Kortom, onze bacteriehuishouding is een individueel ecosysteem, dat niet uit balans mag raken.

Gelukkig weten we inmiddels niet alleen hoe belangrijk bacteriën zijn, we hebben ook steeds meer kennis over hoe we een verstoorde bacteriehuishouding kunnen behandelen. Het Microbiome Center is opgericht om deze kennis te benutten.

Ik heb klachten. Heeft dat ermee te maken? Hoe kom ik daarachter?

Een antibioticumkuur, een zware infectie, een chemokuur of veel stress hebben een verwoestende uitwerking op darmbacterien, uw microbioom. Veel chronische ziektes hebben eenzelfde effect. Wat u daar zelf van kunt merken is moeheid, lage weerstand, allergie uitbarstingen, verergering van uw aandoening. 

De meeste artsen denken niet zo snel aan het microbioom omdat dit wetenschapsgebied vrij nieuw is. Het komt nog nauwelijks voor in medische opleidingen.  

Dit kunt u doen:

1. Het beste is uw arts te vragen om een microbioom behandeling. Via het Microbiome Center kan uw arts een feces onderzoek voor u aanvragen. Op basis van de uitkomsten kunt u uw voeding aanpassen of een supplement nemen. Het Microbiome Center helpt uw arts met de wetenschappelijke onderbouwing als deze dat wenst.

2. Als uw arts eerst nog twijfels heeft, kunt u rechtstreeks bij het Microbiome Center een feces onderzoek aanvragen. De rapportage krijgt u digitaal, en daarmee kunt u met uw arts beslissen of u er iets aan wilt laten doen. Mocht uw arts dat alsnog afwijzen, dan helpen wij u eventueel aan een arts die hiermee bekend is. 

Via dit contactformulier kunt u uw verzoek bij ons neerleggen.


Microbioom, klachten en aandoeningen

Van een groot aantal ziekten, klachtenpatronen en syndromen is inmiddels vastgesteld dat zij een relatie hebben met het microbioom. Wij werken aan een overzicht van aandoeningen waarvan wetenschappelijk onderzoek een relatie met het microbioom laat zien. Hieronder staat de huidige lijst. Deze groeit gestaag. Als uw thema er nog niet in staat of nog niet beschreven is, komt u dan binnenkort terug: binnenkort zijn we weer een stuk verder. Als u vragen heeft over een aandoening die nog ontbreekt, kunt u die aan ons meegeven.

 • Alzheimer
 • Asthma
 • Atherosclerose (aderverkalking)
 • Autisme
 • Auto-immuunziekte
 • Colitis Ulcerosa
 • Chronische diarree
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
 • Dementie
 • Depressie
 • Diabetes 1 en 2
 • Fibromyalgie
 • Hart- en vaatziekten
 • Hoge bloeddruk
 • Inflammatory bowel disease (IBD)
 • Longziekten
 • Metabool syndroom
 • Multiple sclerosis
 • Myalgische encefalomyelitis (ME)
 • Obesitas
 • Prikkelbare darm, spastische darm  (PDS)
 • Reuma, Reumathoide artritis
 • Ziekte van Crohn  

Behandelmogelijkheden

Microbioom analyse en -behandeling zijn sterk in ontwikkeling. We weten inmiddels dat wie echt werk wil maken van zijn gezondheid, niet kan volstaan met een standaard probioticum: dat houdt geen rekening met uw eigen, unieke bacteriehuishouding. 

In het Microbiome Center kunt u uw persoonlijke microbioom in kaart laten brengen en zien waar sprake is van scheefgroei of kwetsbaarheden. Waar uw microbioom kwetsbaar of schadelijk voor u is, kunt u bijsturen door persooonlijke suppletie. Als u vitaal wilt blijven kunt u zo uw microbioom in balans houden. Een steuntje in de rug geven aan bacteriesoorten die nuttig werk voor u doen maar die met te weinig zijn om effect te hebben.

Als u gezondheidsklachten heeft, kan het helpen om onevenwichtigheden in uw microbioom te helpen wegnemen. Vooral mensen met chronische vermoeidheid, diabetes, allergie, darmklachten, fibromyalgie en auto-immuunziekten zien vaak reden om hun microbioom weer in balans te brengen. 
Voor mensen die een fecestransplantatie overwegen maar te riskant vinden, kan gerichte microbiosuppletie een uitkomst zijn.

Hoe verloopt een behandeling 

Behandeling vindt altijd plaats door een BIG geregistreerde arts, in principe de arts waar u bij in behandeling bent. De arts wordt door het Microbiome Center ondersteund met kennis en faciliteiten om u een gepersonaliseerde microbioombehandeling te kunnen geven. Voorafgaand aan zo'n behandeling bespreekt u met uw arts of dat voldoende toegevoegde waarde kan bieden en in welke mate de dienstverlening vergoed kan worden door uw zorgverzekeraar. 

De feitelijke behandeling start vervolgens meestal met een bacterieel onderzoek, veelal een feces analyse. Indien nog geen actueel beeld bestaat van uw mcrobioom, wordt in overleg met u bepaald welke analyse-onderdelen nodig zijn. U krijgt ook de beschikking over een eenvoudige registratie app waarmee u een feitelijk beeld vormt van uw klachten en van de effecten van behandeling.

Na ontvangst van de onderzoeksuitkomsten krijgt u leefstijl- en voedingsadvies in combinatie met een persoonlijke microbiosuppletie. Na de eerste toepassingsperiode wordt in een vervolgconsult met u doorgenomen welke effecten u heeft ervaren, en hoe u de hernieuwde balans in uw microbioom kunt blijven vasthouden. Eventueel kan worden afgesproken om bepaalde medische paramaters te laten herbepalen.