fbpx

Log in

Uitleg / Erläuterung 

Nederlands

 

Via het Login scherm kunt u uw account op het Microbiome Center behandelnetwerk instellen en gebruiken.

Heeft u al een account? Met de bovenste grote knop “Sign in” op de netwerk-website kunt u direct naar uw account gaan. Wat u nu nog nodig heeft is uw email adres en uw wachtwoord. U krijgt daar alleen de informatie te zien waar u rechten voor heeft. En niemand kan uw gegevens zien zonder uw toestemming.

Let op: u kunt met slechts één email adres in het netwerk terecht. Alle berichten vanuit ons netwerk gaan naar dat email adres. Ook voor een password aanpassing heeft u dat adres nodig. Omdat u dat email adres achteraf niet meer kunt wijzigen, raden wij u aan om het goed te controleren op typefouten.

Heeft u nog geen account? De knop linksonder “Register now” op de website brengt u naar de inschrijf-pagina. Zorg dat u een arts heeft die het netwerk gebruikt en die u gaat behandelen, want bij het inschrijven wordt u gevraagd om die arts als behandelaar toegang te verlenen tot uw dossier.

Let op: het selecteren van een arts bij de inschrijving op het netwerk betekent niet dat u automatisch ook een afspraak met die arts maakt. Die afspraak moet u apart maken op de gewone manier. 

Bent u uw wachtwoord vergeten? Met de knop rechtsonder “Reset password” kunt u een nieuw wachtwoord instellen. 

Deutsch

 

Über den Login schirm können Sie Ihr Konto im Behandlungsnetzwerk des Mikrobiomzentrums einrichten und nutzen.

Sie haben bereits ein Account? Mit dem oberen großen Button „Anmelden“ auf der Netzwerk-Website gelangen Sie direkt zu Ihrem Konto. Was Sie jetzt noch brauchen, ist Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort. Sie sehen nur die Informationen, für die Sie Rechte haben. Und niemand kann Ihre Daten ohne Ihre Erlaubnis sehen.

Hinweis: Sie können mit nur einer E-Mail-Adresse auf das Netzwerk zugreifen. Alle Nachrichten aus unserem Netzwerk gehen an diese E-Mail-Adresse. Sie benötigen diese Adresse auch für eine Passwortänderung. Da Sie diese E-Mail-Adresse danach nicht mehr ändern können, empfehlen wir Ihnen, diese sorgfältig auf Tippfehler zu überprüfen.

Sie haben noch kein Account? Über den Button unten links „Jetzt registrieren“ auf der Website gelangen Sie zur Registrierungsseite. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Arzt haben, der das Netzwerk nutzt und Sie behandelt, denn bei der Registrierung werden Sie gebeten, diesem Arzt Zugang zu Ihrer Akte als Arzt zu gewähren.

Hinweis: Die Auswahl eines Arztes bei der Registrierung im Netzwerk bedeutet nicht, dass Sie automatisch einen Termin bei diesem Arzt vereinbaren. Diesen Termin müssen Sie wie gewohnt separat vereinbaren. 

Haben Sie Ihr Passwort vergessen? Mit dem Button unten rechts „Passwort zurücksetzen“ können Sie ein neues Passwort setzen. 

StartersessieMeld u aan voor de Microbiome Center starterssessie

Bedankt voor uw aanmelding!

IntervisieMeld u aan voor de Microbiome Center Intervisie

Bedankt voor uw aanmelding!