Microbiome Center NL

Analyse en behandeling op maat 

Hier kunt u het Microbiome Center bezoeken


Zodra u een behandelend arts heeft, kunt u via de button hieronder naar het blockchain netwerk van het Microbiome Center gaan, waar u alle communicatie en registratie in een beveiligde omgeving kunt afhandelen. Hier kunt u zich registreren en inloggen. Lees hieronder de voorwaarden.

Als u een behandeling via het Microbiome Center laat uitvoeren en gegevens verstrekt, doet u dat altijd vrijwillig: u kunt toestemmen of weigeren (let op, daarmee staat of valt uw behandeling). Het Microbiome Center vraagt u om alléén díe gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de behandeling en het Microbiome Center vraagt daarvoor nu uw toestemming. Het Microbiome Center zal deze gegevens alleen gebruiken voor de behandeling waarvoor u opdracht geeft. 

U kunt elk moment de behandeling onderbreken of stilleggen. Als u daarom verzoekt worden de gegevens die in de behandeling zijn ontstaan, gewist; met uitzondering van de behandelregistratie die vanwege wettelijke vereisten in de blockchain is vastgelegd, en de gegevens die het Microbiome Center moet bewaren om achteraf verantwoording te kunnen afleggen. Als bewaartermijn worden de wettelijke termijnen aangehouden. In het dataverkeer tussen betroken organisaties worden gegevens encrypted en volgens alle wettelijke beveiligingseisen behandeld.