fbpx

Microbiome Center

Omdat het menselijk microbioom zo peroonsspecifiek is als een vingerafdruk, vereist het een gepersonaliseerde benadering. Het Microbiome Center ondersteunt artsen bij het toepassen van zo’n gepersonaliseerde aanpak. Door het verzamelen van kennis toepasbaar gemaakt via state of the art datatechnologie. 

Deze manier van werken stelt specifieke eisen aan zowel de voorzieningen als aan de behandelaar. Hieronder een beschrijving van de belangrijkste principes van het Microbiome Center. 

De principes van het Microbiome Center

Personal medicine, magistrale bereiding

Gebaseerd op de intake en de analyse schrijft de arts een recept voor een gepersonaliseerde microbioom therapie. Dat wordt, na client instemming, gecontroleerd en geproduceerd door de apotheker en verzonden naar het thuisadres van de client. De arts kan een recept-advies genereren met algoritmes die rekening houden met de microbioom analyse van de client, de anamnese en alle relevante wetenschappelijke literatuur en met de ervaringen van de artsen in het behandelnetwerk.

Door de samenwerking van arts en apotheker heeft de interventie de status van magistrale bereiding: een individueel recept onder de werking van de Geneesmiddelenwet.

Werkzame componenten uit de hele wereld

Omdat de magistrale bereiding een veiligheid biedt onder de Geneesmiddelenwet, staan veel meer en betere componenten ter beschikking dan via andere wegen mogelijk zou zijn (zoals supplementen onder de Warenwet)

Microbioom analyse als meting

De start van elke behandeling is, buiten de intake van de arts, een microbioom fecesanalyse. Deze wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd toplaboratorium verbonden in de blockchain.

Individuele monitoring

De client kan de eigen gezondheid en de efffecten van de behandeling meten via de methodiek van ecological momentary assessment. Dat genereert statisch significante uitkomsten op individueel niveau. Dit stelt elke client in staat om unieke inzichten te vergaren over zijn of haar eigen metabolismen – een inzicht dat een leven lang waarde houdt.

Blockchain voor veiligheid en data

Alle activiteiten en documenten worden geregistreerd in een blockchain waarin alle deelnemers (Cliënt, Arts, Laboratorium, Apotheker, Bank, Analist) de regie hebben over hun eigen data. Met als gevolg data availability, controle en veiligheid voor elke gebruiker.

Onderzoekspotentieel

De data handling, het werkproces en het behandelnetwerk is geschikt als setting waarin cliënten een optimale, persoonlijke behandeling krijgen en daarnaast, met hun geanonimiseerde data, kunnen bijdragen aan collectief onderzoek op microbioom gebied. Dit voegt een nieuw onderzoeksinstrument toe aan het klassieke instrument van RCT.

Uitnodiging aan artsen

Met ons netwerk voor personal medicine staan we open voor het opzetten van living labs met allerlei vormen van autoimmuun chronische klachten die zijn verbonden aan maagdarmproblemen.

StartersessieMeld u aan voor de Microbiome Center starterssessie

Bedankt voor uw aanmelding!

IntervisieMeld u aan voor de Microbiome Center Intervisie

Bedankt voor uw aanmelding!