Microbiome Center NL

Analyse en behandeling op maat 

Samenwerken met het Microbiome Center


Bent u arts, of werkt u samen met een arts (als therapeut of praktijkondersteuner), en bent u professioneel geïnteresseerd in wat er met microbioombehandeling kan worden bereikt? Dan werken wij graag met u samen. Het Microbiome Center is opgericht om individuele, gepersonaliseerde microbioombehandeling bereikbaar te maken voor officieel geregistreerde artsen en hun patiënten. Hieronder een impressie van hoe het Microbiome Center dat doet.

Visie en principes

Het menselijke microbioom is cruciaal voor de gezondheid en is voor elke persoon uniek samengesteld. Als een vingerafdruk. Daarom is een gepersonaliseerde behandeling onmisbaar.

Het Microbiome Center ondersteunt en faciliteert geregistreerde artsen, en de professionals die met hen samenwerken zoals therapeuten en praktijkondersteuners, bij het verzorgen van een gepersonaliseerde behandeling. Hoe: door mondiaal de meest recente kennis te verzamelen en deze toepasbaar te maken met de nieuwste digitale technieken.

Meting-gebaseerd werken met microbioom analyse

De start van elke behandeling bestaat uit een intake met een microbioom analyse verzorgd door een van de beste laboratoria van Europa. Waarbij data is ontsloten via een anonieme barcode die zorgt voor de privacy en veiligheid van de client.

Personal medicine

Gebaseerd op de intake en het analyserapport bepaalt de arts of en hoe een interventie aan de orde is. Als de laatste wetenschappelijke inzichten wijzen op potentiële gezondheidswinst, schrijft de arts een recept voor een gepersonaliseerde microbioombehandeling. Onder regie van de patient wordt dat vervolgens op persoonlijk profiel bereid door een geregistreerde apotheker en verzonden naar het huisadres van de client. 

De arts kan haar/zijn behandelvoorstel mede baseren op software waarin is verdisconteerd wat de fecesanalyse heeft opgeleverd, wat in de anamnese naar voren kwam, wat wetenschappelijke literatuur indiceert en wat ervaringen zijn geweest van andere artsen die bij het Microbiome Center zijn aangesloten.

Bijzonder is dat de combinatie van een geregistreerde arts en dito apotheker het mogelijk maakt om in de receptuur gebruik te maken van elke nieuwe bacteriestam die veilig is en werkzaam kan zijn voor de patient. Dit is een belangrijke verruiming van de bestaande mogelijkheden: het werken met probiotica als magistraal bereid medicijn biedt de mogelijkheid om producten in te zetten die recent zijn ontdekt of die elders in de wereld hun waarde al hebben bewezen.

Persoonlijke health monitor

Bij het Microbiome Center kan de client via een smartphone app eigen gezondheidsmetingen verrichten dankzij de methode van “ecologic momentary assessment”. Deze levert individuele statistiek waarmee wordt onderbouwd welke gezondheidswinst ontstaat en waar dat verband mee houdt.

Blockchain voor veiligheid en regie op data

Alle activiteiten en documenten van een behandeling worden geregistreerd in een blockchain die transacties en beslissingen onomkeerbaar vastlegt en elke deelnemer regie geeft over eigen data. 

Researchpotentieel

De wijze van data-handling, werkproces and organisatie biedt een setting waar de client een verbeterde gezondheidsdienst krijgt terwijl tegelijkertijd wordt bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het microbioom. Op deze manier werken alle betrokkenen gezamenlijk aan een nieuwe vorm van evidence-based behandelen en wordt in feite een nieuwe onderzoeksvorm toegevoegd aan het klassieke instrument van een Randomized Controlled Trial dat volgens ons niet de juiste methode van kennisverwerving is voor de fase waarin het microbioom als werkveld verkeert.

Nationaal behandel- en onderzoeksproject

Halverwege 2018 is het Microbiome Center een partnerschap aangegaan met een consortium van partijen waaronder vier universiteiten, gericht op het behandelen van 500 a 1000 chronic fatigue patiënten op de manier zoals hierboven geschetst. Meer informatie is te vinden op MDOG.nl. Dankzij hun samenwerking verwachten de partners homogene subgroepen te kunnen vinden waarvoor de werkzaamheid van bepaalde interventies verder kan worden onderbouwd.

Uitnodiging

Bent u geregistreerd arts, dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij het artsennetwerk, het behandelplatform en de kennisbank van het Microbiome Center.

Als operationele service voor personalized medicine in het veld van microbioom, zijn wij bovendien in staat om in korte tijd living labs te formeren waar ziekten kunnen worden behandeld die te relateren zijn aan buikklachten.

Bent u een professional met vragen of ideeën, neem dan vooral contact met ons op.