Microbiome Center NL

Analyse en behandeling op maat 

Healthy ageing, Veroudering

Healthy-ageing is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt, omdat duidelijk wordt dat aandacht voor het bestrijden van ziekten alleen onvoldoende is: we worden weliswaar ouder, maar het is vooralsnog niet gelukt om ziekten uit te stellen of te voorkomen (88). Om die reden wordt er nu aandacht geschonken aan de biologie achter het verouderingsproces zelf en is de hypothese dat daarmee ook het ontstaan en de progressie van ziekten zijn uit te stellen (88). 

Bij een groot aantal ziekten is leeftijd een van de belangrijkste risicofactoren. Gezien de vermoedelijke rol van het microbioom bij veel van deze ziekten en aandoeningen, zoals obesitas, metabool syndroom, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, en neurodegeneratieve ziekten zoals multiple sclerose,  parkinson, en alzheimer (zie afzonderlijke secties), lijken afwijkingen van het microbioom één van de onderliggende processen te zijn die een rol speelt bij deze ouderdomsziekten. Het is dan ook opvallend dat de diversiteit van het microbioom afneemt bij het ouder worden, en dat de mate van afname gecorreleerd is aan de achteruitgang van de gezondheid (89,90). Omgekeerd zijn er aanwijzingen dat grotere aanwezigheid van subgroepen bacteriën die geassocieerd worden met gezondheid een rol speelt bij het behalen van hoge en zeer hoge leeftijden (89,90). 

Er zijn bovendien aanwijzingen dat het microbioom bij ouderen minder stabiel is, terwijl er omgekeerd een relatie is tussen de samenstelling van het microbioom en de mate van ‘brosheid’ van ouderen (91). Onderzoeken naar de toepassing van probiotica bij ouderen laten voorzichtig positieve resultaten zien op darmklachten, infecties, en longklachten (90,92).