Microbiome Center NL

Analyse en behandeling op maat 

Veelgestelde vragenMijn arts zegt dat de werkzaamheid van probiotica niet bewezen is, en raadt het mij af. Wat is de mening van het Microbiome Center?

Voor de werking van probiotica is er nog weinig bewijs in de vorm die we kennen van medicijnen zoals antibiotica. Een bacterie is namelijk geen dode materie zoals een medicijn, maar een levend organisme dat reageert afhankelijk van zijn omgeving - en die verschilt van mens tot mens. Daarom werkt het gebruikelijke medicijnonderzoek in veel gevallen niet goed bij microbioom therapie. 

Onderzoek naar individuele effecten en individuele therapieën is ingewikkeld en nog niet erg gangbaar. Probiotica zijn bovendien relatief nieuw in het medische werkveld in Nederland. In andere landen is men al veel verder. Omdat het Microbiome Center internationaal georiënteerd is, profiteren wij van die wereldwijde ontwikkeling. Van talloze bacteriestammen wordt steeds beter bekend welke functies ze hebben en in welke – persoonlijke – omstandigheden ze kunnen leiden tot een therapeutisch effect. 

Dat is de reden dat het Microbiome Center werkt met behandeling op maat, dus per individu verschillend. Ook de meting en het bewijs of de persoonlijke therapie werkt, vindt per individu plaats. Dát is het soort bewijs dat uiteindelijk het meest relevant voor u als individu. De artsen die dat principe toepassen, hebben zich aangesloten bij het Microbiome Center en zijn in staat om u op maat te onderzoeken en behandelen.


Lang niet elke arts is al bekend met microbioombehandeling. Moet ik worden doorverwezen, of kunt u mij een arts aanraden waar ik terecht kan?

U kunt zichzelf bij een arts melden voor een microbioombehandeling. Wat ons betreft is dat bij voorkeur uw eigen arts. Deze arts kent u, en dat helpt bij het samenstellen van het persoonlijke mengsel. Als uw eigen arts twijfelt, kunt u ons vragen om hem/haar te bellen. Als hij/zij niet wil of kan, kunt u op de website zelf een arts zoeken in de lijst met artsen die benaderd kunnen worden en die al ervaring hebben met persoonlijke microbioom-therapie.


Ik gebruik al een tijdje probiotica die ik zelf heb gekocht, maar ik merk eigenlijk geen effect. Heeft probiotica op maat dan wél zin?

Elke bacteriestam heeft bepaalde eigenschappen waarmee deze ingezet kan worden bij het behandelen van gezondheidsproblemen. Wat er werkt, verschilt van mens tot mens want ieder heeft een unieke darmflora. Probiotica moeten dus passen bij uw individuele klachtenpatroon én bij de individuele flora in uw darmen. De kans dat de bacteriën die u nu nodig heeft, precies in een standaard commercieel product voorkomen is daarom niet groot. 

Het is bovendien goed om te beseffen dat de term ‘probiotica’ net zo breed is als ‘medicijnen’. Als u één medicijn tegen hoofdpijn heeft geprobeerd en dat werkt niet, zult u niet snel zeggen dat medicijnen in het algemeen niet werken. Een ander medicijn werkt misschien wel heel goed. Op dezelfde manier kan een ander probioticum een ander effect hebben.

Of er in uw geval effect te bereiken valt, kunt u daarom het beste inschatten met uw arts. Het laten doen van een microbioomanalyse is dan een verstandige stap, want dan weet u wat u zelf nodig heeft.Welke bacteriesoorten worden er in MiBlend verwerkt? Zijn dat dezelfde soorten die ik ook kan kopen in standaardproducten in de webshop of in de winkel?

In MiBlend worden vele bacteriesoorten verwerkt, en altijd is dat een hoogwaardige selectie van de soorten die het meest effectief zijn in combinatie met elkaar. Daarbij worden wereldwijd de beste soorten gebruikt. Diverse daarvan zijn in Nederland niet in winkel of webshop verkrijgbaar. Daarnaast kan MiBlend ook andere werkzame stoffen bevatten die meestal niet of slechts in lage dosis aanwezig zijn in standaard probiotica producten. Dit alles is mogelijk door de controle van arts en apotheker. En daarbij werken we continu aan verbetering en uitbreiding van het assortiment.Welke doseringen van bacteriën worden er in MiBlend gebruikt, en waarom?

Omdat in het menselijk lichaam honderden miljarden bacteriën leven, geeft een probioticum met miljoenen bacteriën meestal niet veel effect. In MiBlend worden daarom doseringen toegepast die variëren van 25-50 miljard per dag. Het is daarbij van belang dat er balans is tussen de verschillende soorten. Uw arts houdt daar rekening mee. Dat is een van de redenen waarom wij verwachten dat een persoonlijk op maat gemaakte bereiding in de toekomst normaal zal worden.


Ik heb ergens anders een analyse laten uitvoeren. Kan ik die ook gebruiken in de behandeling van het Microbiome Center?

Als de analyse bij een kwalitatief goed laboratorium is uitgevoerd, is het goed mogelijk dat dat voldoende inzicht biedt voor het starten van een persoonlijke behandeling. Het kan ook zijn dat er onvoldoende analyses zijn uitgevoerd, of dat de uitslag onvoldoende bruikbaar is. Dat kunt u het beste laten beoordelen door arts met wie u de behandeling begint.


Hoe lang duurt een microbioombehandeling? En is dat genoeg voor blijvende verbetering?

Meestal wordt voor 2 maanden “MiBlend” voorgeschreven, dat is probiotica/suppletie op maat gemaakt door de apotheker. De meeste mensen ondervinden dan een langdurig effect. Het helpt als dit gepaard gaat met de juiste voeding en leefstijl. Soms merken mensen al naar 1 of 2 weken flinke verbetering.
Het gebeurt weleens dat iemand na de MiBlend behandeling nog een tijd een standaard probioticum of supplement neemt. Het gebeurt ook dat zo iemand na een paar maanden een herhaalrecept vraagt omdat Miblend toch beter beviel. Maar in de meeste gevallen hebben mensen geen herhaalrecept nodig.


Als ik méér klachten krijg nu ik ben begonnen met de MiBlend, moet ik me dan zorgen maken?

Als er gestart wordt met het gebruik van probiotica en/of prebiotica kan het zijn dat er een toename is van uw buikklachten. Dat betekent dat er belangrijke veranderingen gaande zijn in uw microbioom. Het kan gaan om een opgeblazen gevoel, winderigheid en soms wat buikkrampen. Deze klachten verdwijnen meestal binnen een paar dagen. Als dat niet zo is zijn er twee opties: de dosering verlagen en langzaam weer opbouwen, of de dosering juist tijdelijk verhogen (bijvoorbeeld 3 dagen een dubbele dosering nemen). In de meeste gevallen verdwijnen de klachten dan. Als u twijfelt kunt u uw keuze maken in overleg met uw arts. 


Als ik een MiBlend recept gedurende langere periode nodig heb, wat zijn dan de kosten?

MiBlend wordt magistraal bereid. Dat betekent dat elk recept afzonderlijk bereid wordt en er geen voorraad gemaakt wordt. Bij een herhaalrecept blijven de productiekosten gelijk, dus de prijs van het product ook. 


Wordt de behandeling van het Microbiome Center vergoed?

Op dit moment nog meestal niet. Soms worden kosten (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering maar dat wisselt per zorgverzekeraar en per polis. 


Ik hoor wel eens beweren dat ik een fecestransplantatie zou moeten laten doen. Kan dat bij het Microbiome Center?

Feces transplantatie is een ingrijpende behandeling, die op dit moment in Nederland alleen wordt gedaan als onderzoek bij heel ernstige ziektes. Het is daarom nog lang geen standaard therapie. Het Microbiome Center doet geen feces transplantaties, wij zijn daar ook niet voor geëquipeerd.