Microbiome Center NL

Analyse en behandeling op maat 

 

Behandelmogelijkheden 

Microbioom analyse en -behandeling zijn sterk in ontwikkeling. We weten inmiddels dat wie echt werk wil maken van zijn gezondheid, niet kan volstaan met een standaard probioticum: dat houdt geen rekening met uw eigen, unieke bacteriehuishouding. 

In het Microbiome Center kunt u uw persoonlijke microbioom in kaart laten brengen en zien waar sprake is van scheefgroei of kwetsbaarheden. Waar uw microbioom kwetsbaar of schadelijk voor u is, kunt u bijsturen door persooonlijke suppletie. Als u vitaal wilt blijven kunt u zo uw microbioom in balans houden. Een steuntje in de rug geven aan bacteriesoorten die nuttig werk voor u doen maar die met te weinig zijn om effect te hebben.

Als u gezondheidsklachten heeft, kan het helpen om onevenwichtigheden in uw microbioom te helpen wegnemen. Vooral mensen met chronische vermoeidheid, diabetes, allergie, darmklachten, fibromyalgie en auto-immuunziekten zien vaak reden om hun microbioom weer in balans te brengen. 
Voor mensen die een fecestransplantatie overwegen maar te riskant vinden, kan gerichte microbiosuppletie een uitkomst zijn.


Hoe verloopt een behandeling 

Behandeling vindt altijd plaats door een BIG geregistreerde arts, in principe de arts waar u bij in behandeling bent. De arts wordt door het Microbiome Center ondersteund met kennis en faciliteiten om u een gepersonaliseerde microbioombehandeling te kunnen geven. Voorafgaand aan zo'n behandeling bespreekt u met uw arts of dat voldoende toegevoegde waarde kan bieden en in welke mate de dienstverlening vergoed kan worden door uw zorgverzekeraar. 

De feitelijke behandeling start vervolgens meestal met een bacterieel onderzoek, veelal een feces analyse. Indien nog geen actueel beeld bestaat van uw mcrobioom, wordt in overleg met u bepaald welke analyse-onderdelen nodig zijn. U krijgt de beschikking over een eenvoudige registratie app waarmee u een feitelijk beeld vormt van uw klachten en van de effecten van behandeling.

Na ontvangst van de onderzoeksuitkomsten krijgt u leefstijl- en voedingsadvies in combinatie met een persoonlijke microbiosuppletie. Na de eerste toepassingsperiode kunt u in een vervolgconsult doornemen welke effecten u heeft ervaren, en hoe u de hernieuwde balans in uw microbioom kunt blijven vasthouden. Eventueel kan worden afgesproken om bepaalde medische paramaters te laten herbepalen.