Microbiome Center NL

Analyse en behandeling op maat 

Samenwerkende gezondheidsfondsen

Op uitnodiging van LSH (Top Sector Life Science & Health) en de SGF (samenwerkende gezondheidsfondsen) participeert het Microbiome Center in een innovatie-samenwerkingsverband met onder meer het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Maastricht University.

Doel van de samenwerking is het helpen van mensen met meervoudige klachten waarin het microbioom vermoedelijk een belangrijke rol speelt. In dit samenwerkingsverband, waarin het Microbiome Center de behandelingen ondersteunt, wordt het behandelen van patiënten gecombineerd met onderzoek en kennisopbouw. De patient vervult hierin een actieve rol (als civil scientist) en is regisseur van eigen gezondheidsdata.

Inmiddels heeft de Top Sector Life Science & Health mede namens de SGF besloten om het project te honoreren. Op dit moment is het project gestart met voorbereidingen en volgens planning kan in 2019 worden gestart met uitvoering. Het project zal drie jaar lopen. Zie ook het persbericht MyOwnResearch.

Artsen en patiënten die willen participeren, kunnen contact opnemen via de login pagina . 


Masterclassses en intervisiesessies voor artsen

Op vrijdag 17 mei 2019 organiseerde het Microbiome Center de zesde uit een serie masterclassses, geaccrediteerde nascholing voor artsen. Artsen die interesse hebben om microbioom interventies toe te voegen aan hun behandel-palet, kunnen daarvoor de wetenschappelijke basis leggen via de masterclasses en intervisie bijeenkomsten. 

Intervisie bijeenkomsten staan gepland voor de volgende datums:

woensdag 12 juni  - met als thema: laaggradige ontsteking
woensdag 18 september  - met als thema: vermoeidheid
woensdag 13 november  - met als thema: diabetes mellitus
woensdag 15 januari  - met als thema: allergieën 

Aanmelden kan via een korte email naar office@microbiome-center.nl

Darmen-documentaire 

Op 22 januari zond het TV-programma "Dokters van Morgen" een documentaire uit waarin mooi wordt uitgelegd hoe belangrijk gezonde darmen voor ons zijn. Als u vragen heeft of meer wilt weten, kunt u de uitzending terugzien op NPOstart

Congres Mind Mood Microbes

Op 17 en 18 januari vond in Amsterdam het congres "Mind Mood Microbes" plaats, waar mondiale microbioom experts elkaar troffen over de vraag wat hersenen/psyche en darmen met elkaar te maken hebben. Rode draad was de gemeenschappelijke overtuiging dat er een indrukwekkend intensieve relatie bestaat tussen hersenen en darmen. Zie ook de congreswebsite.