Microbiome Center NL

Analyse en behandeling op maat 

Samenwerkende gezondheidsfondsen

Op uitnodiging van LSH (Top Sector Life Science & Health) en de SGF (samenwerkende gezondheidsfondsen) participeert het Microbiome Center in een innovatie-samenwerkingsverband met onder meer het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Maastricht University.

Doel van de samenwerking is het helpen van mensen met meervoudige klachten waarin het microbioom vermoedelijk een belangrijke rol speelt. In dit samenwerkingsverband, waarin het Microbiome Center de behandelingen ondersteunt, wordt het behandelen van patiënten gecombineerd met onderzoek en kennisopbouw. De patient vervult hierin een actieve rol (als civil scientist) en is regisseur van eigen gezondheidsdata.

Op dit moment is het project bezig met voorbereidingen en volgens planning kan binnenkort worden gestart met uitvoering. Het project zal drie jaar lopen. 

Artsen en patiënten die willen participeren, kunnen contact opnemen via de login pagina . 


Masterclassses en intervisiesessies voor artsen

Op donderdag 12 december 2019 organiseerde de Vereniging Arts en Leefstijl in samenwerking met het Microbiome Center de zevende uit een serie masterclassses, geaccrediteerde nascholing voor artsen. Artsen die interesse hebben om microbioom interventies toe te voegen aan hun behandel-palet, kunnen daarvoor de wetenschappelijke basis leggen via de masterclasses en intervisie bijeenkomsten. De eerstvolgende masterclass wordt opnieuw georganiseerd door de Vereniging Arts en Leefstijl en staat gepland op 8 mei 2020.

Aanmelden voor de masterclass kan via  https://www.artsenleefstijl.nl/activiteiten/nascholingen/


Het Microbiome Center organiseert eenmaal per twee maanden een geaccrediteerde intervisie bijeenkomst voor artsen. Elke intervisie heeft een eigen thematisch accent. De bijeenkomsten voor 2020 zijn:

Donderdag 12 maart   -  thema SIBO
Woensdag 13 mei  -  thema ouderengeneeskunde:
Dinsdag 30 juni  - thema vermoeidheid
Woensdag 16 september  -  thema athero­sclerose
Donderdag 12 november  -  thema psyche

Artsen kunnen zich aanmelden via een korte email naar office@microbiome-center.nl