Microbiome Center NL

Analyse en behandeling op maat 

Kennisbijeenkomsten voor artsen

Het Microbiome Center organiseert periodieke kennisbijeenkomsten voor artsen. Zij kunnen zich aanmelden via een korte email naar office@microbiome-center.nl. De volgende sessies staan nu gepland:

Startersbijeenkomsten (online)
Uitleg over microbioomtherapie en platformgebruik voor artsen die hiermee gaan starten
10 december  19:30u
11 januari 2021  19:30u

Geaccrediteerde Intervisiebijeenkomsten (online)
Uitwisseling en bespreking van eigen casuïstiek door artsen die al behandelen 
8 december   19:30u - met centraal thema Psyche

Intercollegiaal spreekuur voor artsen (online)
Bespreking van interpretatie-, diagnose- en therapievragen
3 december - 19:30u 
17 december - 19:30u

MC verdieping-sessies (online)
Uitleg en verdieping over medische aspecten en instrumentatie
9 december 19:30u: Fecesanalyses interpreteren en vertalen naar behandeling (eerste uitleg)
20 januari 2021 19:30u: Fecesanalyses interpreteren en vertalen naar behandeling (eigen casussen)


Masterclassses en intervisiesessies door andere organisaties

Begin 2021 organiseert de Academie voor Integrale Geneeskunde (AIM) een geaccrediteerde reeks van vier webinars over het microbioom en de mogelijkheden om dat in behandelingen te betrekken. Er wordt uitleg gegeven over wat wel en niet bewezen is, over microbioomdiagnostiek en over interventiemogelijkheden zoals voeding en probiotica. Er is ruime aandacht voor de algemene wetenschappelijke onderbouwing en voor moderne mogelijkheden om de effecten van interventies te meten. Met uitgebreide aandacht voor onderlinge samenwerking. 

De webinars staan gepland op 14 januari, 21 januari, 28 januari en 4 februari 2021, steeds van 19:30 tot circa 21:00 uur. U kunt zich bij de Academie alvast inschrijven.

De Vereniging Arts en Leefstijl organiseert in principe halfjaarlijks, in samenwerking met het Microbiome Center een masterclasss: geaccrediteerde nascholing voor artsen. Artsen die interesse hebben om microbioom interventies toe te voegen aan hun behandel-palet, kunnen daarvoor de wetenschappelijke basis leggen via de masterclasses en intervisie bijeenkomsten. Voor de volgende masterclass is nog geen datum bekend. Aanmelden kan al wel, door een eenvoudig mailbericht aan office@microbiome-center.nl. 


Corona / COVID-19

Heel ons land is in de ban van het Corona virus en de Covid-19 ziekte die dat tot gevolg kan hebben. De maatschappelijke prijs van de maatregelen die moeten worden genomen om het te beteugelen, is enorm. Elk mens, elke organisatie, elk bedrijf heeft daardoor de morele verplichting om te helpen: helpen zoeken naar mogelijkheden om de effecten op gezondheid en economie te verminderen. Ook wij doen dat.

Ons vakgebied is het microbioom. We hebben daarom een inventarisatie gemaakt van wetenschappelijke kennis over de relatie tussen het microbioom enerzijds en het immuunsysteem en een (Corona) virusinfectie anderzijds. Onze conclusie is dat er serieuze aanwijzingen zijn dat een gezond microbioom belangrijk is in een gezond immuunsysteem en dus ook in de stijd tegen Corona. Op deze pagina vindt u de uitkomsten van deze wetenschapsverkenning.

Onlangs werd opnieuw een studie gepubliceerd die ons in deze richting bevestigt: https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(19)30420-2


Health Valley Bridge prijs 2020

Het netwerk van het Microbiome Center is op 25 februari 2020 genomineerd voor de Health Valley Bridge prijs 2020. De prijs is uiteindelijk niet gewonnen, maar de jury-nominatie top-twee uit een lijst van veertig inzendingen is al een bekroning op zichzelf. 


Samenwerkende gezondheidsfondsen

Op uitnodiging van LSH (Top Sector Life Science & Health) en de SGF (samenwerkende gezondheidsfondsen) heeft het Microbiome Center meegedaan aan een innovatie-samenwerkingsverband met onder meer het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Maastricht University. Doel daarvan was het helpen van mensen met meervoudige klachten waarin het microbioom vermoedelijk een belangrijke rol speelt. Het project is onlangs gestopt. Het bleek niet goed inpasbaar in de huidige kaders voor medisch-ethische toetsing. De partijen betreuren het ten zeerste dat dit besluit genomen moest worden. Het is de verwachting dat onderzoek waarbij patiënten een actievere rol krijgen als zelfonderzoeker belangrijker zal worden in de toekomst. Het project heeft daartoe veel inzicht gegeven in het bestaande spanningsveld tussen medisch-ethische richtlijnen en de maatschappelijke trend naar meer zelfonderzoek door patiënten. Partijen zijn daarom in gesprek over het benutten van de resultaten van het project tot dusverre en over de mogelijkheden voor dergelijk type patiënt-gestuurd onderzoek in de toekomst. Daarover wordt binnenkort nader bericht.